Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

HABITATGES AMPLIABLES

Habitatges ampliables, als nuclis urbans

Ja en les “Masies” dels nostres avis i besavis, sabien com entendre la vivenda. Una llar era concebuda segons les necessitats de família. Eren les pròpies mancances i necessitats futures les que feien modificar la forma i dimensió de la seva “Masia”. Ara i en plena crisis immobiliària, és quan arriba una bona iniciativa per al sector, basada en la nostra coneguda “Masia Catalana”. Una nova (però vella) i revolucionaria manera de concebre l’habitatge, no com un producte acabat de cost elevat, si no com un producte accessible que permet créixer segons les necessitats familiars futures. A l’igual com s’ha vingut fent en la industria de l’automòbil i del motociclisme, arriba també l’eficiència en la creació i gestió de la promoció immobiliària. Utilitzant les mateixes tècniques de muntatge i estandarització de processos, s’arriba a la definició de la vivenda en equipaments mínims necessaris, per a poder oferir un producte de gran qualitat i durabilitat.Uns costos de construcció reduïts, (disminuint la inversió), faran que el temps d’execució es vegi modificat en sis mesos menys, suposant una notable disminució dels costos financers per a l’inversor. Aquest nou model d’entendre l’habitatge i destinat a promocions immobiliàries dins les grans metròpolis, ciutats i nuclis urbans, està cridat a ser una solució eficaç a la necessitat de vivenda en HPO (Habitatge de Protecció Oficial).Es tracta d’una nova manera de fer, que soluciona l’accés a la vivenda per a joves mileuristes, famílies monoparentals, separats, singles,... D’aquesta manera, es permet un ràpid i millor accés a l’habitatge, pensat i gestionat per als canvis que es generen en les nostres famílies al llarg del temps.Una idea que també es veu repercutida, en una millora en l’activitat econòmica del país. Es a partir d’aquestes ampliacions futures als habitatges, que es generen llocs de treball en la construcció.Ens trobem davant la nova vivenda del segle XXI.

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es