Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

AMPLIACIÓ FUTURA

Vivendes ampliables en futur

Fins al moment, tots els habitatges en zones de densitat urbana, són contemplats com a habitatges acabats i complerts.El fet de poder accedir al mercat immobiliari, amb la compra d’una vivenda segons les necessitats actuals, per després canviar-la per una altra més gran, és avui en dia impensable a curt termini.El concepte de “Masia Urbana” permet un accés a la vivenda, amb la possibilitat d’ampliació futura.La “Masia Urbana” dóna la preferència i permet l'accés a la vivenda, perquè sigui desprès el propietari, qui completi les ampliacions del seu habitatge a mesura que en tingui necessitats personals, familiars, laborals...La “Masia Urbana” disposa d’un projecte gestionat amb opcions de futur i amb possibilitats de convenis amb empreses especialitzades, així com entitats bancàries que donin possibilitats futures de finançament.Una de les característiques és que “l’espai ampliable”, pot quedar en mans del promotor o del propietari com un actiu revaloritzable. L’ampliació incrementa el valor de l’habitatge.

Exemple d'aplicació de La Masia Urbana:

Concepte inicial: La Masia Urbana

Primera fase de l'ampliació: 2DD

Vivenda final del concepte: 4DD

Segona fase de l'ampliació: 3DD

76,85m2

86,82m2

95,90m2

115,88m2

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es