Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

CONSTRUCCIÓ RECORD

Una construcció en temps record!

El temps d’execució en la construcció, sempre ha estat la gran dificultat per a qualsevol projecte d’inversió. La gestió inicial de projecte, serà crucial, per a la bona entesa en la seva construcció.El fet d’estudiar la promoció immobiliària amb productes prefabricats, comportarà que molta de la construcció sigui generada en fàbrica. Llavors, moltes de les necessitats constructives que presenta l’obra es poden executar en el mateix moment. Com a exemple tenim la construcció dels banys, que poden estar fabricats i preparats a l’obra per installar-los així es comenci a aixecar l’estructura.El fet d’installar només els mínims d’habitabilitat en els espais habitables, i no en els ampliables, ens repercutirà en una disminució important en el global de l’obra necessària.Una promoció tipus, formada per 30 habitatges, actualment es construeix en un temps d’execució de 15 a 18 mesos. La “Masia Urbana”, té la característica que redueix el temps de construcció en uns 6 mesos, depenent de la gestió emprada. La creació en la gestió és fonamental per a l’èxit.

Exemple de planificació de La Masia Urbana:

Planificació inicial de la promoció

Planificació en aplicació de La Masia Urbana

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es