Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

ECONOMIA I TREBALL

Generació econòmica i llocs de treball

Una de les característiques més importants de la “Masia Urbana”, és la capacitat de generar moviment econòmic i llocs de treball.La pròpia funció d’ésser ampliable a futur, farà que es necessitin professionals qualificats per a poder-los construir (des de tècnics en projectes d’ampliació fins a paletes, collocadors de pladur, lampistes, installadors, pintors, dissenyadors,...).El projecte inicial de promoció, s’ha concebut amb la possibilitat de creixement. Tècnicament, ha estat pensat per permetre la incorporació futura d’espais segons necessitats familiars, o simplement amb una, dos o tres habitacions més. Només caldrà que el propietari agafi el seu projecte i contracti tots els serveis requerits. Permet generar moviment econòmic en el sector, segons les demandes i/o creixement de les famílies i les seves possibilitats.

Les noves construccions i/o reformes actuals no poden seguir basant-se en la lentitud de les feines i en un model de construcció antiquat.

Les facilitats en la possibilitat de creixement futur de l’habitatge, fa que la Masia Urbana s’entengui com a element de coordinació i de creació de treball futur. Les ampliacions per a l'usuari han de ser fàcils, ràpides i netes, tant en la contractació de serveis com en la pròpia construcció.

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es