Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

ENLLAÇOS

ENLLAÇOS D'INTERES

La complexitat actual en les relacions professionals i personals, en el món de la promoció, fan necessari la creació de col•laboracions laborals entre empreses del sector. La concreció d’elements bàsics de treball, en la gestió de tots els recursos que hi intervenen han d'ésser ràpids, pràctics i accessibles.

La "Masia Urbana" a la premsa

ESTUDI DE MERCAT: Necessitats actuals

OPCION AL PROPIETARI: Necessitats futures

TORNAR A L'INICI


http://www.ikea.com/es/es/ http://www.pujolweb.org/productos.php?grupoID=47&productoID=13 http://www.hydrodiseno.es/video.html http://www.caatlleida.cat/ca/index.aspx http://www.boklok.com/ http://www.anabo.eu/ http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5357/09092022.pdf http://www.gici.es http://www.facebook.com/pages/La-Masia-Urbana/164673860239493 http://www.linkedin.com/groups/Cooperativa-habitatges-3866028 

© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es