Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

LA NOVA HPO

La redefinició del nou HPO

La “Masia Urbana”, és la solució per a l'accés a l'habitatge que s’està demanant des de la societat.No hi ha ningú que no li agradi la possibilitat, d’adquirir una vivenda a més baix cost, que l’habitatge existent en les millors promocions immobiliàries (garantint igual qualitat i durabilitat).Si a li afegim que: l’habitatge pot ser ampliat en el futur, el benefici econòmic de les ampliacions de l’habitatge són per al propietari i existeix la possibilitat de poder fabricar la promoció immobiliària en HPO (Habitatge de Protecció Oficial), no tindríem cap dubte del triomf de la nova manera d’entendre la vivenda. Fins ara, els habitatges amb protecció oficial, es caracteritzen per: una completa construcció i una baixa qualitat en els components i materials. Això li treu l’atractiu. S’imagina un habitatge de protecció, que el seu preu fos entre 30.000€, 60.000€ i 90.000€ més baix que una promoció actual? I que aquesta vivenda es pogués ampliar en un futur? El sector ajudarà a que la societat, pugui accedir a la vivenda de qualitat.

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es