Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

LOWCOST

El “Low Cost” de la vivenda

No és per casualitat que es pugui definir la “Masia Urbana” com el “Low-Cost” de la vivenda. Analitzant els costos de construcció, aquests es poden reduir del 15% al 20%. La proposta del nou habitatge, consisteix en poder “fabricar” la vivenda amb els mínims requeriments tècnics d’ús però amb les màximes qualitats del mercat actual. Pren com a tecnologies: el sector naval (amb la incorporació de banys modulars complerts disposats per a l’ús des de la seva installació) i la gestió del sector automobilístic, incorporació de sistemes constructius avançats (estructura de formigó, façanes i parets prefabricades), tot responent a una qualitat i durabilitat excepcional. Convertir l’habitatge en “LowCost”, no ha de significar una disminució de la qualitat, durabilitat o seguretat constructiva.

Estructura prefabricada

Cultura del prefabricat en WC

La cuina es un element en constant desenvolupament

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es