Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

MASIA URBANA: 2016

La nova “Masia Urbana” al 2016

Degut a un procés complex en la construcció de les actuals promocions immobiliàries, és gairebé impossible poder rebaixar els temps d’execució. Avui en dia, el plantejament del calendari en una promoció de 30 vivendes, suposa una gestió al voltant de 18 a 20 mesos de construcció. L’execució de la nova “Masia Urbana”, ens permet poder fabricar l’obra en temps record, doncs es redueix en sis mesos, quedant de 12 a 14 mesos la seva construcció. Iniciar avui 30 vivendes com “Masia Urbana” aquest any, permet poder entregar els nous habitatges al 2016.Serà llavors, el propietari futur dels habitatges, qui segons les seves necessitats, vagi fent les ampliacions que ja des del mateix projecte han estat gestionades i definides.El nou procés de fabricació, permet un ràpid accés a famílies, joves, separats,... En definitiva, una població amb necessitats urgents.

PLANNING INICIAL DE LA PROMOCIÓ

PLANNING FINAL DE LA MASIA URBANA

Distribució en 15 mesos

Distribució en 10 mesos

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es