Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

Q.C.A.P.I.

Q.C.A.P.I. ® - Quadre de Comandament de la Promoció Immobiliària

La complexitat actual en les relacions professionals i personals, en el món de la promoció, fan necessari la concreció d’elements bàsics de treball, en la gestió de tots els recursos humans que intervenen. Aquets elements de treball han d'ésser ràpids i pràctics. Q.C.A.P.I. És un sistema de gestió informàtica obert amb base d’Excel creat per G.i.C.I.Està basat en el control global i actualitzat de la promoció immobiliària. Ens permet tenir actualitzada, en qualsevol moment la promoció immobiliària i obtenir “informació” en totes les seves fases: projecte, licitació, contractació, execució, venda de la promoció,... És una eina funcional, que deixa veure a l’instant, en quina fase i com es troba, cada una de les promocions. Q.C.A.P.I. fa possible obtenir una resposta ràpida i fiable. Tant sols amb un únic full d’informació, es poden prendre decisions, per tal de poder influir en el bon desenvolupament de la promoció. Q.C.A.P.I. està basat en els diferents quadres més especialitzats. Els Q.C.A.P.I.'s són: l’Administratiu, Tècnic, Comercial i de Direcció. És una eina de gestió, ordenada i eficient que mantindrà informada la seva empresa en tot moment. La seva “Masia Urbana” estarà correctament gestionada, controlada i supervisada.

Mostra del Q.C.A.P.I.-Técnic

Mostra del Q.C.A.P.I.-Comercial

Mostra del Q.C.A.P.I.-Delegació

Mostra del Q.C.A.P.I.-Direcció

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es