Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

HABITATGES AMPLIABLES VIVIENDAS AMPLIABLES EXTENDABLE HOMES MASIA URBANA: 2016 MASÍA URBANA: 2016 URBAN COTTAGE: 2016 LA NOVA HPO LA NUEVA VPO NEW HPO AMPLIACIÓ FUTURA AMPLIACIÓN FUTURA FUTURE EXTENTION LOWCOST LOWCOST LOWCOST VISIÓ FINANCERA VISIÓN FINANCIERA FINANCIAL VIEWPOINT CONSTRUCCIÓ RECORD CONSTRUCCIÓN RECORD RAPID CONSTRUCTION  ECONOMIA I TREBALL ECONOMÍA Y TRABAJO ECONOMY AND JOBS Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. Q.C.A.P.I. ENLLAÇOS ENLACES LINKS CONTACTE CONTACTO CONTACT PROMOCIONS PROMOCIONES 

VISIÓ FINANCERA

La gestió i el futur: visió financera

La “Masia Urbana” té la consideració de promoció immobiliària però, amb certes diferències que la fan atractiva.La seva gestió és integrada i està basada en el model industrial de la més pura fabricació l'automobilística.Podem gestionar la construcció d’una vivenda com si fos un vehicle?La majoria de les promocions immobiliàries, es gestionen únicament per al benefici obtingut de la venda i no van més enllà. La Masia Urbana fa un pas més!.Si agafem qualsevol promoció immobiliària, en un nucli de població urbana i l’estudiem, que passaria si hi apliquem:Major i millor creació en la gestióMaterials prefabricats i muntats a l’obra.Menor responsabilitat i riscos de promoció. Menor responsabilitat i riscos de promoció.Les característiques de la promoció i avantatges financers són clars. Reducció dels costos de construcció. Millora del temps d’execució.Financerament, és necessària una menor inversió. Abaratiment del preu de l’habitatge.Ofereix un millor accés a l'habitatge. Disminució dels costos financers.Disminució dels costos de promoció. Augment considerable de la TIR.

TORNAR A L'INICI© G.i.C.I. BCN 2008/2009 ® La “Masia Urbana” / R.P.I. B - 0118 - 09

Gestió i Coordinació Immobiliària

La Masia Urbana ®


http://www.gici.es